New Business Implementatie

Welkom !


Succesvolle innovatie, de introductie van nieuwe producten/diensten of een doorbraak in de wijze waarop de organisatie haar processen laat verlopen, is een uitdaging die in competitieve markten hét verschil maakt. Het opstarten van zo'n doorbraak lijkt vaak niet op het ordelijke proces dat we van de incrementele produktontwikkelingen kennen en door management en aandeelhouders verwacht wordt.

De reden? 

Bij New Business Implementatie draait het niet alleen om efficiënte uitvoering van een blauwdruk, maar vooral om een (zoek) traject waarin een innovatie op basis van klanten/markt reacties en de vaak impliciete ervaring vanuit de organisatie geoptimaliseerd dient te worden. De bereidheid om snel te leren en de strategie aan te passen is wat het verschil maat tussen een succesvolle innovatie of een mislukt project.: 

Samenwerking over de grenzen van de bestaande afdelingen of organisatie heen, opent extra mogelijkheden, waarbij push en pull, eigen en samenwerkingsbelang, focus en flexibiliteit in balans en tot resultaat gebracht moeten worden. En dat is nodig, want onderzoek* toont aan dat de lange termijn omzet van een organisatie juist uit dit soort, helaas moeilijke, trajecten voortkomt.

De kwaliteit van het implementatieteam is doorslaggevend om tot lange termijn succes te komen: dat is waar "New Business Implementatie" haar praktijkervaring wil inzetten om uw business naar een hoger plan te brengen.

* Managing your Innovation Portfolio, Bansi Nagii & Geoff Tuff, Harvard Business review, May 2012